ISO/OSI Warstwy – Podstawy Modelu Referencyjnego

Czy wiesz, że istnieje standardowy model opisujący strukturę komunikacji w sieci komputerowej? To właśnie model OSI, czyli ISO OSI RM, który został przyjęty przez ISO (International Organization for Standardization) w 1984 roku.

Ta fascynująca innowacja składa się z 7 różnych warstw: warstwa fizyczna, warstwa łącza danych, warstwa sieciowa, warstwa transportowa, warstwa sesji, warstwa prezentacji i warstwa aplikacji. Każda z tych warstw ma różne funkcje i zadania, które są niezbędne dla efektywnej komunikacji między systemami sieciowymi.

Model ISO/OSI jest szeroko stosowany jako wzorzec do projektowania zarówno sprzętowych, jak i programowych rozwiązań sieciowych. Dzięki temu modelowi możliwe jest zwiększenie wydajności, niezawodności i interoperacyjności systemów sieciowych.

W kolejnych sekcjach tego artykułu bliżej przyjrzymy się każdej z tych 7 warstw modelu ISO/OSI, aby poznać ich funkcje i wpływ na proces komunikacji w sieci komputerowej.

Model OSI – Podział na Warstwy

Model OSI (Open Systems Interconnection) to struktura używana do opisu architektury sieci komputerowych. Składa się z siedmiu warstw, numerowanych od 1 do 7, które współpracują ze sobą w celu zapewnienia poprawnej komunikacji. Każda z tych warstw ma określone funkcje i zadania, które przyczyniają się do efektywnej wymiany danych w sieciach komputerowych.

Warstwy modelu ISO/OSI to:

 1. Warstwa fizyczna
 2. Warstwa łącza danych
 3. Warstwa sieciowa
 4. Warstwa transportowa
 5. Warstwa sesji
 6. Warstwa prezentacji
 7. Warstwa aplikacji

Każda z tych warstw ma swoje protokoły warstw ISO/OSI, które są odpowiedzialne za odpowiednie przetwarzanie i dostarczanie danych na odpowiednich poziomach. Funkcje warstw modelu ISO/OSI obejmują:

 • Warstwa fizyczna: przesyłanie bitów danych przez medium transmisyjne.
 • Warstwa łącza danych: zarządzanie przekazywaniem danych pomiędzy sąsiadującymi hostami.
 • Warstwa sieciowa: trasowanie danych w sieci.
 • Warstwa transportowa: zapewnienie integralnej komunikacji między urządzeniami.
 • Warstwa sesji: zarządzanie sesjami między aplikacjami.
 • Warstwa prezentacji: kodowanie i dekodowanie danych.
 • Warstwa aplikacji: umożliwienie komunikacji użytkownika z aplikacjami sieciowymi.

Podział modelu OSI na warstwy umożliwia modularność i łatwość implementacji protokołów w różnych warstwach. Każda warstwa ma określone funkcje, które są niezależne od innych warstw, co przyczynia się do efektywnej organizacji i rozwoju systemów komunikacyjnych.

Aby lepiej zrozumieć strukturę modelu OSI, przedstawiam poniżej wizualizację warstw:

model OSI

Warstwa Funkcje
Warstwa fizyczna Odpowiada za przesyłanie bitów danych przez medium transmisyjne.
Warstwa łącza danych Zarządza przekazywaniem danych pomiędzy sąsiadującymi hostami.
Warstwa sieciowa Odpowiada za trasowanie danych w sieci.
Warstwa transportowa Zapewnia integralną komunikację między urządzeniami.
Warstwa sesji Zarządza sesjami między aplikacjami.
Warstwa prezentacji Odpowiada za kodowanie i dekodowanie danych.
Warstwa aplikacji Umożliwia komunikację użytkownika z aplikacjami sieciowymi.

Warstwa Aplikacji

Warstwa aplikacji jest najwyższą warstwą modelu OSI. Odpowiada za zapewnienie interfejsu między użytkownikiem a siecią, umożliwiając dostęp do różnych usług sieciowych, takich jak WWW, poczta elektroniczna, wymiana plików, komunikatory, i wiele innych. Jest to warstwa odpowiedzialna za komunikację między aplikacjami użytkownika, a infrastrukturą sieciową.

Warstwa aplikacji ISO/OSI zawiera szereg protokołów, które umożliwiają komunikację z aplikacjami sieciowymi. Rozwiązania takie jak NNTP, SIP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, Telnet są używane w tej warstwie, zapewniając bezbłędną i sprawny przepływ informacji w sieci.

warstwa aplikacji ISO/OSI

Przykład protokołu HTTP

Jednym z najbardziej popularnych protokołów używanych w warstwie aplikacji jest protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol), który umożliwia przesyłanie dokumentów w formacie HTML między serwerami a klientami. Dzięki niemu możemy przeglądać strony internetowe, wysyłać formularze, pobierać pliki i wiele więcej.

Protokół HTTP działa na zasadzie żądanie-odpowiedź. Klient wysyła żądanie do serwera, a serwer odpowiada, przesyłając odpowiednie dane. Dzięki temu komunikacja między aplikacjami internetowymi jest możliwa, a my jako użytkownicy możemy korzystać z różnych usług dostępnych w sieci.

Warstwa Prezentacji

Warstwa prezentacji w modelu OSI zajmuje się konwersją, kodowaniem i dekodowaniem danych w celu zapewnienia zgodności formatów danych na różnych systemach komputerowych.

W ramach warstwy prezentacji, dane są przekształcane i przygotowywane do odbioru przez aplikacje użytkownika. Odpowiada za formatowanie i reprezentację danych, zarówno tekstowych jak i graficznych, w sposób zrozumiały dla systemów komputerowych. Dzięki temu, możliwe jest przesyłanie różnych typów danych pomiędzy różnymi systemami, niezależnie od ich struktury i formatu.

Przykładowe protokoły warstwy prezentacji ISO/OSI to:

 • MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) – protokół służący do reprezentacji i kodowania różnych typów multimediów, takich jak obrazy, dźwięki czy wideo.
 • XDR (External Data Representation) – protokół używany do komunikacji i reprezentacji danych pomiędzy różnymi procesami i systemami operacyjnymi.
 • TLS (Transport Layer Security) – protokół zabezpieczający dane, który zapewnia poufność, integralność i uwierzytelnianie w transmisji danych poprzez szyfrowanie i uwierzytelnianie stron internetowych.
 • SSL (Secure Sockets Layer) – poprzednik protokołu TLS, również służący do zabezpieczania połączeń sieciowych i uwierzytelniania stron internetowych.

Warstwa prezentacji pełni kluczową rolę w procesie przekazywania danych między różnymi systemami komputerowymi. Zapewnia ona interoperacyjność i kompatybilność między różnymi aplikacjami, umożliwiając sprawną komunikację i wymianę informacji.

Warstwa Sesji

Warstwa sesji jest odpowiedzialna za zarządzanie sesjami między aplikacjami na różnych hostach w sieci. Jej głównym celem jest zapewnienie poprawnej kolejności przesyłania danych oraz utrzymanie możliwości wznowienia sesji po przerwaniu. Działa na poziomie OSI jako piąta warstwa modelu ISO/OSI.

Warstwa sesji wykorzystuje protokoły, które umożliwiają korzystanie z różnych usług i funkcji warstwy transportowej. Te protokoły warstwy sesji mogą obejmować Potoki w środowisku Unix/Linux, NetBIOS, SAP, L2TP, PPTP, SPDY i wiele innych.

Przykładowymi zadaniami, którymi zajmuje się warstwa sesji, są identyfikacja sesji, synchronizacja danych, zarządzanie dostępem wielu aplikacji do zasobów sieciowych oraz utrzymanie zdolności do wznowienia sesji po awarii systemu lub utracie połączenia sieciowego.

Aby lepiej zobrazować rolę warstwy sesji, poniższy obraz przedstawia jej pozycję w modelu ISO/OSI:

Warstwa Transportowa

Warstwa transportowa jest kluczowym elementem modelu ISO/OSI, który odpowiada za zapewnienie integralności komunikacji między urządzeniami w sieci. Jej głównym zadaniem jest podzielanie danych na mniejsze segmenty, kontrolowanie ich przesyłania oraz przywracanie kolejności po stronie odbiorcy.

Protokoły warstwy transportowej ISO/OSI umożliwiają skuteczną komunikację między aplikacjami działającymi na odległych urządzeniach. Dają one możliwość wyboru różnych metod przesyłania danych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań aplikacji.

Wśród popularnych protokołów warstwy transportowej ISO/OSI znajdują się:

 • TCP (Transmission Control Protocol) – zapewnia niezawodne, uporządkowane i bezbłędne dostarczanie danych. Jest często stosowany w aplikacjach, które wymagają wysokiej jakości połączenia, takich jak przeglądarki internetowe i poczta elektroniczna.
 • UDP (User Datagram Protocol) – gwarantuje szybkie przesyłanie danych, jednak nie zapewnia takiej samej niezawodności jak TCP. Jest używany w aplikacjach, które wymagają szybkiego przepływu danych, takich jak strumieniowe transmisje audio i wideo.
 • SCTP (Stream Control Transmission Protocol) – odpowiednie do przesyłania strumieniowego danych w czasie rzeczywistym, np. dla usług VoIP (Voice over Internet Protocol) i transmisji multimedialnych.
 • DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) – zoptymalizowany dla aplikacji wymagających szybkiego przesyłania danych, takich jak transmisja strumieniowa i gry sieciowe.
 • SPX (Sequenced Packet eXchange) – protokół stworzony specjalnie dla systemu Novell NetWare, który zapewnia kontrolę sekwencji pakietów i niezawodność dostarczania danych.

Dobór odpowiedniego protokołu zależy od charakterystyki aplikacji oraz wymagań stawianych przed komunikacją między urządzeniami. Dzięki różnorodności protokołów, warstwa transportowa ISO/OSI umożliwia optymalizację przesyłania danych pod kątem szybkości, niezawodności i efektywności komunikacji.

Umieszczenie wyżej przedstawionego diagramu wizualizującego warstwę transportową ISO/OSI w środku artykułu wpływa na jego atrakcyjność wizualną i zwiększa zrozumienie czytelnika na temat roli tej warstwy w modelu referencyjnym ISO/OSI.

Warstwa Sieciowa

Warstwa sieciowa ISO/OSI jest kluczowym elementem modelu referencyjnego. Odpowiada za określanie trasy przepływu danych w sieci oraz adresowanie danych przy użyciu adresów logicznych, takich jak adresy IP. Jest to obszar, w którym wykorzystywane są różnorodne protokoły, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowych.

Protokoły warstwy sieciowej ISO/OSI obejmują szeroką gamę technologii i rozwiązań. Jednym z najważniejszych protokołów jest protokół IP, który obsługuje adresowanie i routing pakietów w sieci. Działa zarówno w wersji IPv4, jak i IPv6, zapewniając skalowalność i przyszłościową kompatybilność.

Warstwa sieciowa ISO/OSI umożliwia również realizację innych funkcji sieciowych. Protokół ICMP jest używany do przesyłania komunikatów diagnostycznych i zarządzania w sieciach IP. Protokół IPsec zapewnia bezpieczne tunelowanie danych oraz mechanizmy szyfrowania i uwierzytelniania. Protokół IGMP wspomaga zarządzanie ruchem multicastowym w sieciach IP.

Istnieje wiele innych protokołów warstwy sieciowej, zależnych od konkretnych technologii i modeli sieciowych. Przykłady to protokół IPX, używany w sieciach Novell Netware, oraz protokół AppleTalk, popularny w systemach operacyjnych Apple Macintosh. Również protokół Router spełnia swoją funkcję w ramach tej warstwy, pozwalając na przekazywanie pakietów między różnymi sieciami.

Dzięki warstwie sieciowej ISO/OSI możliwe jest skonstruowanie kompleksowej i wydajnej sieci komputerowej. To właśnie ta warstwa decyduje o poprawnym przesyłaniu danych między różnymi urządzeniami w sieci, uwzględniając ich adresację i trasowanie. Bez warstwy sieciowej, cały model referencyjny ISO/OSI byłby niekompletny.

Warstwa sieciowa ISO/OSI jest nieodłączną i kluczową częścią infrastruktury sieciowej. Bez niej, działanie i komunikacja w sieciach komputerowych byłoby niemożliwe. Dlatego protokoły i technologie związane z warstwą sieciową są stale rozwijane i doskonalone, aby zapewnić efektywną, bezpieczną i niezawodną komunikację w sieciach.

Wniosek

Podsumowując, model ISO/OSI jest niezwykle istotnym narzędziem w projektowaniu i zarządzaniu sieciami komputerowymi. Składający się z 7 warstw – aplikacji, prezentacji, sesji, transportowej, sieciowej, łącza danych i fizycznej, ten model zapewnia strukturę i funkcje, które są niezbędne do zapewnienia efektywnej i niezawodnej komunikacji między systemami sieciowymi. Każda warstwa ma swoje zadania i współdziała z innymi, tworząc kompleksowy model referencyjny.

Wiedza i zrozumienie modelu ISO/OSI pozwala na lepsze zaprojektowanie sieci komputerowej, a także na efektywne zarządzanie nią. Dzięki tej strukturze możliwe jest łatwiejsze rozpoznanie problemów, diagnostyka i rozwiązanie ich. Połączenie warstw i ich odpowiedzialności pozwala na elastyczność i skalowalność, co jest ważne w środowiskach sieciowych.

Wniosek jest taki, że stosowanie modelu ISO/OSI jest kluczowe dla efektywnej i niezawodnej komunikacji w sieciach komputerowych. Zapewnia on strukturę i odpowiedzialności poszczególnych warstw, umożliwiając projektowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych. Dlatego warto poznać ten model i zastosować go w praktyce.

FAQ

Jakie są warstwy modelu OSI?

Model OSI składa się z 7 warstw: warstwa fizyczna, warstwa łącza danych, warstwa sieciowa, warstwa transportowa, warstwa sesji, warstwa prezentacji i warstwa aplikacji.

Jakie są funkcje poszczególnych warstw modelu OSI?

Każda z 7 warstw modelu OSI ma określone zadania i funkcje. Warstwa fizyczna odpowiada za przesyłanie bitów danych, warstwa łącza danych zarządza przekazywaniem danych pomiędzy hostami, warstwa sieciowa odpowiada za trasowanie danych, warstwa transportowa zapewnia integralność komunikacji między urządzeniami, warstwa sesji zarządza sesjami między aplikacjami, warstwa prezentacji odpowiada za kodowanie i dekodowanie danych, a warstwa aplikacji umożliwia komunikację użytkownika z aplikacjami sieciowymi.

Jakie protokoły należą do warstwy aplikacji modelu OSI?

W warstwie aplikacji znajdują się protokoły, takie jak NNTP, SIP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, Telnet, które umożliwiają komunikację z aplikacjami sieciowymi, takimi jak WWW, poczta elektroniczna czy wymiana plików.

Jakie protokoły należą do warstwy prezentacji modelu OSI?

Przykładowe protokoły warstwy prezentacji to MIME, XDR, TLS, SSL, które zajmują się konwersją, kodowaniem i dekodowaniem danych w celu zapewnienia zgodności formatów danych na różnych systemach komputerowych.

Jakie protokoły należą do warstwy sesji modelu OSI?

Protokoły warstwy sesji to m.in. Potoki, NetBIOS, SAP, L2TP, PPTP, SPDY. Warstwa sesji zarządza sesjami między aplikacjami na różnych hostach w sieci, zapewniając poprawną kolejność przesyłania danych i utrzymanie zdolności do wznowienia sesji po przerwaniu.

Jakie protokoły należą do warstwy transportowej modelu OSI?

Protokoły warstwy transportowej to m.in. TCP, UDP, SCTP, DCCP, SPX. Warstwa transportowa odpowiada za zapewnienie integralności komunikacji między urządzeniami w sieci, dzieląc dane na mniejsze segmenty, kontrolując ich przesyłanie i przywracając kolejność po stronie odbiorcy.

Jakie protokoły należą do warstwy sieciowej modelu OSI?

Protokoły warstwy sieciowej to m.in. IP (IPv4, IPv6), ICMP, IPsec, IGMP, IPX i AppleTalk. Warstwa sieciowa odpowiada za określanie trasy przepływu danych w sieci oraz adresowanie danych przy użyciu adresów logicznych, takich jak adresy IP.
 | Website

Nazywam się Stanisław Nyka i jestem pasjonatem technologii oraz doświadczonym informatykiem. Swoją przygodę z informatyką rozpocząłem już w liceum, a pasję tę kontynuowałem studiując na jednej z warszawskich uczelni.

Dodaj komentarz